Disclaimer

De onderstaande informatie heeft betrekking tot de websites in het beheer van MastaLine.

1. Mastaline
De naam 'MastaLine' is een originele en geregistreerde naam. Niets of niemand mag op geen enkele wijze de naam 'MastaLine' dupliceren en op geen manier als naamgevende gebruiken, zonder toestemming van MastaLine. MastaLine doet daarmee een beroep op artikel 1 van de Auteurswet die als volgende luidt:

'Het auteursrecht is het uit┬şsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld'. De hierbij betrekkende rechten, auteursrechthebbende, beide vormen van het alleenrecht en de persoonlijkheidsrechten zijn daarmede tevens van kracht.

Tevens zijn alle door MastaLine ontworpen logo's, lay-outs, werken, etc. uniek en auteursrechtelijk beschermd door artikel 1 van de Auteurswet. Het is niet toegestaan om enige werken, gemaakt door MastaLine, of één van haar eigenaar(s), te dupliceren op welke wijze dan ook. Niets van deze elektronische uitgave mag dan ook worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

1.1 Artikelen
Artikelen zijn door en/of voor MastaLine gemaakt en blijven eigendom van deze site. Deze mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming te hebben gevraagd aan MastaLine. MastaLine neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor geen enkele mogelijke schade ten gevolge van (het op volgen van/uitvoeren van) artikelen.

1.2 Downloads
De downloads op MastaLine zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, MastaLine kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van onze programma's cq downloadbaar gestelde bestanden. Alle door MastaLine geproduceerde software cq bestanden mogen gedeeld worden op andere en desgewenste wijze mits de deze niet, nooit gewijzigd is/wordt, op welke manier dan ook, tevens in de broncode niet. Hierbij wordt tevens een beroep gedaan op Artikel 1 van de Auteurswet (zie 1.0 voor verdere informatie over Artikel 1 van de Auteurswet). Wanneer men klikt op één van de door MastaLine opengestelde download links of buttons, te vinden bij in de linker menu kolom en op de frontpage, is dit een automatische acceptatie van de door MastaLine gestelde eisen en regels waar dan mee overeen wordt gekomen. De aangeboden programma's/bestanden mogen gepubliceerd worden op ander medium. Maar ook dan mogen geen wijzigingen worden gemaakt in de broncode. Alle programma's worden altijd zorgvuldig voor het publiceren gecontroleerd op mogelijke virussen.

1.3 Multimedia
Het opgenomen vuurwerk is vastgelegd door MastaLine, maar het afsteken ervan is gebeurd door derden. De door MastaLine gepubliceerde foto's, films en vergelijkbare materie staan op de site als naslagwerk en zijn uitsluitend om te bezichtigen. MastaLine probeert de kijkers nooit aan te sporen om vergelijkbare stunts uit te voeren. MastaLine verbiedt het praktisch nadoen van de stunts op welke wijze dan ook. MastaLine kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die de (film)bestanden kunnen aanrichten op welke wijze dan ook. MastaLine kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld als kijkers van de vuurwerkfilms, ondanks het afraden en het verbod (hierboven beschreven), tijdens het nadoen van de acts toch mogelijk letsel/verwondingen op welke wijze dan ook oplopen.

1.4 Scripts
De scripts die op deze site gepubliceerd staan, zijn speciaal voor en/of door MastaLine ontwikkeld en mogen op en door sites worden gebruikt. De broncode mag niet openbaar worden gemaakt. MastaLine stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijk fouten en schade makende fouten in/door de scripts

2.0 Forum
Hoewel het forum dagelijks zo goed als mogelijk gecontroleerd wordt door de door MastaLine aangestelde beheerders, achten wij ons niet verantwoordelijk voor de toch mogelijk schade makende geplaatste bestanden, links of andere schade makende vormen of methoden die geplaatst kunnen worden. MastaLine ondersteund geen discussies cq topics die wettelijk niet toegestaan zijn/tegen de wet zijn, MastaLine is bij het voordoen van zulke topics/berichten gemachtigd deze te verwijderen en/of te wijzigen, net als bij topics/berichten die tegen de regels van MastaLine zelf zijn . Tevens zijn zij gemachtigd om zowel leden en bezoekers als niet leden en gasten de toegang te weigeren tot de site, tot een door hun juist geacht termijn. Geplaatste berichten, posts en topics op MastaLine kunnen fouten of onwaarheden bevatten. MastaLine stelt zich niet verantwoordelijk voor de schade ontstaan door eventuele fout uitgewerkte informatie of op welke manier dan ook gepubliceerd op de website en/of het forum. MastaLine stelt zich tevens niet verantwoordelijk voor hoe contacten, ontstaan op de chat zich naast cq buiten de chat verder uitwerken.

2.1.2 Leden gegevens cq profielen
Leden dienen ten alle tijden de juiste informatie in te vullen op de formulieren die ingevuld dienen te worden tijdens hun aanmelding op MastaLine heeft de rechten om op elk gewenst moment welk profiel dan ook te wijzigen in de tot hun juist geachte wijziging.

2.2 Chat
Ondanks de, zo vaak als mogelijk voorkomende, controles die MastaLine uitoefent via aangestelde beheerders op de chat, acht MastaLine zich niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen en/ of schade op welke manier dan ook door cq in de chat. Bij het inloggen van de chat accepteert de gebruiker automatisch de regels en overeenkomsten van de chat en disclaimer. MastaLine stelt zich tevens niet verantwoordelijk voor hoe contacten, ontstaan op de chat, zich naast cq buiten de chat verder uitwerken.

2.3 Reclamelinks/partners
Alle bezoekers van MastaLine zijn zelf verantwoordelijk voor het klikken op de (reclame)links die doorlinken/verwijzen naar andere sites. Hetgeen wijst er dan ook op dat wat er op de sites gebeurd/uitgevoerd wordt door degene die op de link heeft geklikt onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid valt. MastaLine kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor welke soort schade dan ook die mogelijkerwijs kan ontstaan op de linkpartners, reclame partners van MastaLine. MastaLine acht haar bezoekers in staat zelf te weten naar welke websites hij/zij mag/kan surfen, dus ook het bereiken van website via één of meerdere van de links op MastaLine.

Spellingsfouten voorbehouden.